Na každém pocitu životní spokojenosti či nespokojenosti se podílí naše myšlení, cítění a tělo. Člověk však není jen tělo, člověk není jen myšlení, člověk není jen cítění.

Pokud tělo, myšlenky a emoce vnímáme jako své nástroje a učíme se s nimi zacházet, mohou nám život usnadňovat a zpříjemňovat.

Pokud se se svým tělem, myšlenkami či emocemi ztotožňujeme a ztrácíme se v nich, mohou nám život komplikovat a znepříjemňovat.

Bližší informace o mém přístupu k psychologickému poradenství můžete získat na YouTube kanále Psychosomatické zdraví. V krátkých videích se zde snažím přiblížit svůj pohled na některá témata, s nimiž se při své práci s dospělými i dětmi často setkávám.

 https://www.youtube.com/channel/UCYU79wx32-ulNpLtxyBqkWQ

Nabízím psychologické poradenství pro dospělé i děti - podporu při řešení osobních, rodinných a vztahových problémů; poradenství v obtížných životních situacích; poradenství při výchovných a vzdělávacích problémech dětí apod.

Vycházím mj. z psychosomatiky (vnímání souvislostí mezi psychikou a tělem) a celostního přístupu (vnímání člověka jako bio-psycho-spirituálního).

Bližší informace najdete na jednotlivých záložkách tohoto webu.